مشاوره

بر اساس آخرین پژوهش‌های انجام شده، سلامت انسان فقط منوط به سلامت جسمانی نیست و باید انسان را به عنوان موجودی زیستی  روانی  اجتماعی و معنوی در نظر گرفت و برای تعالی وی باید تمامی ابعاد، هم‌سو رشد کنند و به آنها رسیدگی شود. بنابراین با توجه به نقش روان‌شناسی و مشاوره، در سلامت و کمک به ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها، مؤسسه اندیشه معین اقدام به اطلاع‌رسانی در خصوص خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناسی در قالب یادداشت‌های علمی نموده است.

بالا