اهداف راهبردی

اهداف راهبردی:

  • دستیابی به الزامات و استانداردهای آموزشی عالی
  • پیشگام در آموزش‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت تخصصی مهارتی در مجتمع‌های تجاری چندمنظوره، حوزه کسب‌وکار، نظام اقتصادی و بانکی، صنعت گردشگری و خرده فروشی
بالا